NAŠIM CIJENJENIM KUPCIMA

ADMINISTRACIJA "ALMY TRANSPORT" d.o.o.


Budućnost ove kompanije leži u njenom stalnom prilagođavanju poslovnom okruženju kao i potrebama naših poslovnih partnera, s krajnjim ciljem da postanemo izvanredan logistički-outsourcing centar u BiH i okruženju. Nadam se da će tako predviđena budućnost kompanije biti i ostvarena.


NAŠA LOKACIJA

NAŠI PARTNERI

00
Transportnih sredstava
00
Zaposlenih ljudi
00
Godina iskustva